Zwroty i reklamacje

Zwrot

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele przedmiotów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z przedmiotów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z przedmiotów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres sklepu: AUTO ZIELONKA KAMILA ŁUNIEWSKA, ul. Poniatowskiego 49, 05-220 Zielonka lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@autozielonka.pl
 3. Z opisanego wyżej uprawnienia do zwrotu nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiot jest naruszony, użytkowany lub zniszczony oraz gdy klient nie posiada dokumentu zakupu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient powinien odesłać lub przekazać towar do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.
 10. Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
 11. Adres do zwrotów: AUTO ZIELONKA, ul. Poniatowskiego 49, 05-220 Zielonka.

Do paczki dołącz paragon fiskalny oraz poprawnie i czytelnie wypełniony formularz zwrotu (​do pobrania tutaj​) Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od momentu, w którym zwracane towary trafią do naszego sklepu.

Reklamacja

 1. Reklamacje dotyczące wad towaru Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Auto Zielonka, ul. Poniatowskiego 49, 05-220 Zielonka.
 2. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@autozielonka.pl.
 3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.
 4. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady towaru i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.
 6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 7. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym: możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/